Privacy statement

Alle Monden vindt de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens en van haar relaties van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verwerken van persoonsgegevens

Alle Monden verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • het verzamelen van de persoonsgegevens van deelnemers aan de activiteiten en diensten van Alle Monden,
  • het versturen van mailings aan (oud)deelnemers aaninfo@allemonden.nl de activiteiten en diensten,
  • het sturen van uitnodigingen voor deelname aan activiteiten en diensten van Alle Monden en stichting AMAI.

Alle Monden verzamelt (persoons)gegevens alleen direct via u, niet via derden. Met deze persoonsgegevens gaan wij vertrouwelijk om. De gegevens worden bewaard en opgeslagen in een beveiligde database bij derden. Deze derden mogen uw persoonsgegevens niet gebruiken.  De gegevens worden niet zonder uw toestemming aan andere partijen verstrekt.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Alle Monden verzamelt de volgende persoonsgegevens, indien noodzakelijk voor de uitvoering van de activiteiten en diensten van Alle Monden:

  • NAW-gegevens indien noodzakelijk (naam, adres, woonplaats)
  • Naam Instagram account
  • e-mailadres
  • bankrekeningnummer (IBAN)
  • telefoonnummer (mobiel en/of vast)

Bewaartermijnen

Alle Monden bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Gebruik van cookies

Alle Monden maakt gebruik van cookies op de website, te weten een noodzakelijke sessie cookie. De cookies worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens, of wilt u inzage in uw persoonsgegevens of uw gegevens verwijderd hebben uit ons systeem? Dan kunt u zich richten tot Alle Monden via info@allemonden.nl

Dit Privacy Statement is opgesteld op 1 september 2021.